De familie Zorg

Klantverhaal

Martin Slaager, Facilitair Manager SEIN

“MVO zit Newasco in het bloed. Stel je voor: de directie kwam op de fiets naar de ondertekening van het contract!”

Begin dit jaar werd de overeenkomst tussen Newasco en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) opnieuw verlengd. Martin Slaager, Facilitair Manager SEIN, vertelt waarom Newasco de winnaar van de aanbestedingsprocedure werd.

Wie is SEIN?

“Stichting SEIN is een kennis- en expertise centrum voor mensen met epilepsie en verwante aandoeningen. We zijn gespecialiseerd in diagnose, behandeling, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie. Hiervoor beschikken we over drie klinische centra, 12 poliklinieken, woonvoorzieningen, speciaal onderwijs en slaapcentra. Je kunt je voorstellen dat wij hoge eisen stellen aan het textiel dat we gebruiken.”

Een aanbestedingsprocedure gaat toch vooral over de kosten?

“Natuurlijk gaat een aanbestedingsprocedure ook over kosten. Maar ook belangrijk is, of er goede kwaliteit en service wordt verleend en hoe de onderlinge verstandhoudingen zijn.

Over dat laatste waren we bij Newasco heel tevreden. Je merkt echt dat het een familiebedrijf is. De directeur komt zelf langs om over de service te praten. Hij heeft altijd direct en naar tevredenheid een oplossing voor eventuele vragen of problemen.“

Wat gaf de doorslag in de nieuwe gunning?

De goed lopende samenwerking speelde een grote rol bij het verlengen van het contract. We werken al samen vanaf 2008, dus dat zit wel goed.

Maar Newasco onderscheidde zich daarnaast in belangrijke mate in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ze zijn regionale aanbieder en tonen hun inzet op dit gebied in de regio daadwerkelijk aan. Geregeld lezen we hiervan voorbeelden in de krant of op de website van Newasco. Ze steken zelf de handen uit de mouwen.

Bovendien zijn ze indirect een werkgever voor onze inwonende cliënten, die via de beschutte sociale werkvoorziening Paswerk eenvoudige werkzaamheden verrichten voor Newasco. Een ander mooi voorbeeld is dat de directeuren op de fiets naar de ondertekening van het contract kwamen! Wie zie je dat tegenwoordig nog doen?”

Meer weten?

Astrid

Stel uw vragen aan Esther, zij kent alle mogelijkheden binnen Newasco.