De familie Zorg

Klantverhaal

Annemiek Goessens, Zorgbalans

“Newasco is een partner die meedenkt, service verleent en samen met ons vragenstukken vanuit de locaties oplost. Bijvoorbeeld met de mobiele linnenkamer. Zelfs in de vakantieperiode, tijdens de hittegolf, werden ruim 9000 stuks beschermende kleding vlekkeloos op alle verschillende locaties uitgeleverd; een topprestatie!”

ZorgbalansIn de zomer van 2015 is door Zorgbalans, in nauwe samenwerking met Newasco, nieuwe beschermende kleding in gebruik genomen. We spreken Annemiek Goessens over de samenwerking met Newasco in het algemeen en specifiek tijdens dit traject.

Newasco levert al een lange tijd dienstverlening aan Zorgbalans. Welke drie waarden zijn volgens jou kenmerkend voor Newasco?

“Samenwerking, betrouwbaar en partner. Newasco is een partner en geen leverancier die alleen leveringen doet. Dit was al zo, maar met name binnen het project van de beschermende kleding werd dit groots bevestigd.”

De service medewerkers van Newasco spelen een belangrijke rol in de distributie van de kleding en alle overige textiel binnen Zorgbalans. Bevalt dit?

“Op negen locaties is er gekozen om de linnenkamers uit te besteden naar de service medewerkers van Newasco. Ze bezorgen cliëntgebonden was tot aan het appartement, tellen bed- en badgoed en beschermende kleding en leveren uit op de vastgestelde norm.

Het grote voordeel hiervan is dat er geen grote voorraden textiel op locatie ongebruikt vergelen in kasten, die voor gebruik opnieuw gewassen moeten worden. Dat scheelt in de kosten.

De service medewerkers zijn vaste medewerkers op locatie en een bekend gezicht voor cliënten en zorgmedewerkers. De interactie is groot en klantvriendelijk. Gewenste aanpassingen in de normen worden direct doorgevoerd en opgelost. Hierdoor hoeven we bijvoorbeeld niet te wachten op textiel.”

Kun je vertellen waarom Zorgbalans heeft gekozen voor beschermende kleding?

“In onze visie en missie staat de cliënt centraal en is wonen leidend. Hierin passen uniformen eigenlijk niet. Om toch te voldoen aan de WIP richtlijnen en HACCP wetgeving is er gekozen voor beschermende kleding en dienstkleding op afdelingen waar dit vanuit de wetgeving is aangegeven. De kleding is ter bescherming van onze cliënten, die veelal een kwetsbare gezondheid hebben. Maar ook voor onze medewerkers, die tijdens hun werk in aanraking komen met allerlei bacteriën en virussen.”

Dit was vast een hele operatie!

“Inderdaad. In juli 2014 werd vanuit alle locaties een afvaardiging samengesteld die de verschillende kledingstukken uitkozen. De proefstukken werden eerst onderworpen aan een wastest. Er volgden passessies en in december 2014 kon de order worden geplaatst. Op alle locaties werden kleedruimtes aangewezen en opnieuw ingericht. Newasco heeft hierbij geadviseerd en gezorgd voor de levering van de benodigde kasten, kledingrekken en was verzamelaars voor de vuile kleding.

In mei 2015 kreeg Newasco de kleding uitgeleverd. Ze gaven alle artikelen de juiste naam labels en verzorgden het voorwassen. Vanaf juli 2015 werden in twee weken tijd 9000 stuks kleding, in zeven artikelen met 63 verschillende maten over 11 zorglocaties verspreid. Tijdens de eerste hittegolf van dit jaar. Maar alle gemaakte uitleverafspraken werden nagekomen. Een topprestatie.”

Hoe vond je de samenwerking met Newasco in dit project?

“Newasco is een partner die meedenkt, service verlenend is en samen met jou vragenstukken vanuit de locaties oplost. Zelfs tijdens zijn vakantie was de directeur bereikbaar als dat nodig was.”

Meer weten?

Astrid

Stel uw vragen aan Esther, zij kent alle mogelijkheden binnen Newasco.