Newasco De Hoop Amersfoort geschiedenis

Van waschbleekerij tot mobiele linnenkamer

Al vanaf 1750 zouden, aldus de geschiedschrijvers, op het Blekerseiland in Amersfoort waswerkzaamheden zijn verricht. Familie Jacobs verkocht hier zijn zaak aan het begin van de 20e eeuw aan de heer H. Nieuwland, die met zijn tweede echtgenote, de Amersfoortse Mejuffrouw van Munster, vanaf 3 februari 1900 de ‘waschbleekerij’ ter hand nam. Letterlijk ter hand, maar al in 1906 werd de eerste stoommachine door de voortvarende heer Nieuwland in gebruik genomen. Twee nazaten, de gebroeders Willem en Jan Nieuwland zetten het werk voort. Zij werden weer opgevolgd door Gerard, een zoon van Willem Nieuwland, en Carel-Jan, een zoon van Jan Nieuwland.
Inmiddels staat een zoon van Gerard aan het roer, namelijk Marc Nieuwland. Newasco Textielreiniging De Hoop BV. hoopt ook in de toekomst als familiebedrijf de dienstverlening te kunnen voortzetten.

Het waren niet altijd gemakkelijke jaren. In de jaren 70 zakte de particuliere markt in. De horecamarkt werd met succes benaderd. De eerste contacten met de H.I.C. (Horeca Inkoop Combinatie) werden gelegd.

Textielreiniging De Hoop nam buurman “Linnenverhuur de Vlijt” in 1978 over, en lijfde hiermee de marktsector gezondheidszorg met linnenverhuur in. Door deze uitbreidingen ontstond de noodzaak om te verbouwen, uit te breiden of te verhuizen. In oktober 1985 was het dan eindelijk zo ver. Na 20 jaar touwtrekken met de gemeente was de verhuizing naar het industrieterrein “De Isselt” een feit. In plaats van twee oude wasserijen ontstond er één ultramoderne wasserij met een goed doordachte lay-out. De totale voorzieningen, ook die voor het personeel, verbeterden aanzienlijk.

Mede door deze verbeteringen steeg de omzet binnen een jaar met 70%. Deze groei zette zich gestaag door. Gedreven door de marktontwikkelingen sloot Textielreiniging de Hoop BV zich aan bij een groep: NEWASCO (NEderlandse WASserij COmbinatie). In Newasco verband behoudt elk aangesloten bedrijf zijn zelfstandigheid maar worden vaste procedures gevolgd. Deze visie paste binnen het bedrijf.
In 1999 nam Marc Nieuwland het bedrijf over van Gerard en Carel-Jan Nieuwland. In het nieuwe Management Team namen zijn beide broers, Frank Nieuwland als adjunct directeur en Oscar Nieuwland als hoofd Technische Dienst, plaats samen met de bedrijfsleider en de service manager.

De omzet bleef gestaag groeien (5% per jaar). Zowel het machinepark als het wagenpark werden uitgebreid. Ook werd er veel geïnvesteerd om energie te besparen. Hiervoor ontving Newasco De Hoop in 1999 de energie prijs en in 2006 werd het nogmaals genomineerd. Eind 2008, maar ook weer in 2013 breidde het bedrijf flink uit op gebied van automatisering en uitbreiding van het machinepark ten behoeve van het verwerken van persoonsgebonden goed. Ook het personeelsbestand is toegenomen en verder uitgebreid met o.a. accountmanagers en dames voor de mobiele linnenkamers. Klaar voor de toekomst!