Newasco Van Houten Heemstede geschiedenis

Van Klederbleekerij tot de modernste wasapparatuur

In 1791 koopt Bennebroeker Hendrik van Houten een ‘Klederbleekerij te Heemstede, met grond, groot 514 roeden’. Al geruime tijd was Heemstede bekend om zijn blekerijen die men hier al in de zestiende eeuw aantrof en die door de eeuwen heen voor vele ingezetenen een bron van inkomsten vormden.

Er is een tijd geweest dat Heemstede zo’n dertig blekersbedrijven telde. Vooral in Amsterdam woonden tal van goede klanten. De was werd toen met een vlet opgehaald van de blekerijen en vervolgens in de haven overgeladen op het motorschip voor vervoer van en naar de hoofdstad. De Blekersvaart, waar het bedrijf tot en met 2004 gevestigd zal zijn, was in die tijd eigendom van de gezamenlijke blekers.

In de loop der jaren is het bedrijf steeds van vader op zoon overgegaan, en kon het bedrijf als laatste textielverzorgingsbedrijf in Heemstede overleven. Dit werd gerealiseerd om op de juiste momenten te kiezen voor de juiste markten. Immers werd in de eerste eeuwen voornamelijk voor particulieren gewerkt. Later moesten, in verband met de intrede van de huishoudwasmachine, andere markten worden gezocht. Vanaf dat moment werden de ‘grootwerkklanten’ de belangrijkste bron van inkomsten.

Op dit moment wordt de directie gevormd door de zevende generatie, Robert en Paul van Houten. Deze zijn tevens samen voor 100% eigenaar van het bedrijf. Om in de toekomst een sterke marktpartij te kunnen blijven is een partnership gezocht in het samenwerkingsverband Newasco (Nederlandse Wasserij Combinatie). Binnen deze groep bestaan strikte afspraken over de wijze waarop de bedrijfsvoering plaatsvindt. Newasco is dus bepalend voor de wijze waarop het bedrijf zich in de markt profileert.

In 2004 is begonnen met de nieuwbouw op het industrieterrein aan de rand van Heemstede. Deze locatie is mede uit historisch oogpunt gekozen, zo blijft er immers een ‘blekerij’ voor Heemstede behouden. Nog belangrijker is dat op de nieuwe locatie de groei in productiecapaciteit die de laatste 10 jaar heeft plaatsgehad verder kan gaan. In januari 2005 is de wasserij verhuisd van de Blekersvaartweg naar de Nijverheidsweg. Newasco Wasserij Van Houten is nu gevestigd in een nieuw, modern en ruim pand met de modernste wasapparatuur.