Stichting Meerlanden WLZ
Onlangs kregen we in Heemstede een vertegenwoordiging van de cliëntenraad van Stichting Meerlanden op bezoek. Een werkgroep van deze Stichting, die al jaren klant is bij Newasco, had daarvoor samen met Newasco de verschillende mogelijkheden onderzocht om de dienstverlening efficiënter in te richten. Om de achterban te overtuigen zijn de wijzigingen tijdens een leuke rondleiding toegelicht.
De veranderingen houden onder andere in dat de cliënten gebruik gaan maken van het luxe huurtextiel van Newasco, dat er meer wordt uitbesteed en dat de daadwerkelijke kosten van het wassen van kleding worden doorbelast. Dit alles volgens de nieuwe Wet Langdurige Zorg.