Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn onlosmakelijk verbonden met onze drie familiebedrijven. Het is voor ons vanzelfsprekend om hier aandacht aan te besteden. Het doel hierbij is om in de gehele bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te werk te gaan en om zo min mogelijk het milieu te belasten. We hebben tal van energiebesparende maatregelen getroffen in het productieproces die allemaal worden toegelicht in de ISO 26000. Sinds 2005 hebben de Newasco wasserijen fanatiek deelgenomen aan het MJA3 convenant van de overheid. Hierin hebben wij ons als branche de verplichting opgelegd om een energie-efficiency verbetering te realiseren van 30%, te bereiken in de periode 2005-2023. Dit doel is ruimschoots behaald.

Vanaf 2023 heeft de overheid de nieuwe Energiebesparingsplicht ingesteld, die wij uiteraard zullen volgen. Dit verplicht ons tot het doen van onderzoek naar energiebesparing, het rapporteren aan de overheid/RVO en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Graag willen we ook in de samenwerking met onze klanten proberen het duurzaamheidaspect een rol te laten spelen. Newasco voldoet reeds aan de milieu aspecten van de milieuthermometer zorg. Daarnaast gaan we samen op zoek naar verbeteringen in het proces en daarmee het reduceren van onze CO2 uitstoot. Maar ook door het uitleveren van ‘groen en duurzaam’ platgoed. Want wist je dat veel artikelen uit het poolpakket van Newasco beschikken over het GRS-label? En daar zijn we stiekem best heel trots op!

En het gaat nog verder: ook onze leveranciers worden hieraan getoetst. Aan hen vragen wij te handelen volgens een aantal basisprincipes en mee te denken in innovaties. Onze leveranciers bezitten diverse certificaten op het gebied van duurzaam textiel, zoals GRS-certificaat (gemaakt van snijafval T-shirts) of Gotts (artikelen van 100% biologische katoen).

Duurzaamheid door de hele keten dus!

Voor 2023-2024 hebben we 5 belangrijke speerpunten bepaald die nog meer gaan bijdragen aan duurzaamheid:

  1. Onderzoek naar inzet van gerecycled plastic: PCR Folie.
  2. Social return of investments.
  3. Verminderen van CO2 uitstoot en onderzoeken alternatief voor proceswater bij Newasco Neerlandia.
  4. Wassen met enzymen bij Newasco Van Houten.
  5. Nieuwbouw Newasco De Hoop.

Meer weten? Op onze MVO-pagina lees je alles over de recente ontwikkelingen op het gebied van onze MVO-acties, uitgesplitst naar de verschillende aandachtsgebieden. Je kunt daar ook onze vernieuwde ISO 26000 zelfverklaring downloaden. Onze zelfverklaring is ook te vinden op het NEN-platform. Voor vragen of meer informatie over onze update ISO26000 kun je uiteraard bij je vaste contactpersoon van de wasserij terecht.