Newasco hecht veel waarde aan goede kennis bij onze medewerkers. Bijscholing speelt hierbij een belangrijke rol. Dit geldt ook voor onze chauffeurs. Een maal per jaar organiseren wij daarom een chauffeurs dag, waarbij de chauffeurs uit Heemstede, Amersfoort en Rijen bij elkaar komen om samen met en van elkaar te leren.
Vanuit Code 95 (een verplichte duiding op het rijbewijs voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor een rijbewijs C of D – grootrijbewijs – nodig is), is bijscholing voor de chauffeurs verplicht. Maar als familiebedrijf geven wij natuurlijk wat extra inhoud aan deze verplichte dag.

Dit jaar was Heemstede gastheer. In de kantine kon met in acht neming van de corona regels invulling gegeven worden aan de theorielessen. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen waren: techniek en technische veiligheid van het voertuig, pechgevallen en veiligheid bij reparaties, hoe te handelen bij een incident. Ook werd er op het terrein een praktisch deel gehouden, zoals dagelijkse controles, noodreparaties, beperken en beheersen van een incident en veiligheid in de cabine. Hoewel een ijzige wind over het terrein stond, was de sfeer bijzonder goed.
Uiteraard gaven we ook invulling aan de sociale kant van deze dag. Want zeg nou zelf, wat is er leuker dan ervaringen uitwisselen met je collega’s die je niet elke dag ziet?