Vele hotels en (internationale) bedrijven behoren tot de klantenkring van Newasco. Recent spraken we met een aantal stakeholders over de effecten van de coronapandemie en hun ervaringen en verwachtingen voor de toekomst.

Welk effect heeft de Coronacrisis op de organisaties van onze klanten gehad?
Veel (internationale) bedrijven kregen al preventieve richtlijnen voordat in Nederland de eerste besmetting was vastgesteld. Die maatregelen liepen uiteen: medewerkers die daartoe gelegenheid hadden werden eind februari al gesommeerd thuis te werken, terreinen werden semi-afgesloten en bezoekers (leveranciers en ook personeel) kregen vragenlijsten om in te vullen en hun temperatuur werd gemeten. Wachtruimten werden geminimaliseerd.
Soms werden afdelingen binnen bedrijven ‘gescheiden’ van elkaar; personeel van diverse afdelingen mocht elkaar niet meer treffen op het terrein. Dit betekende in sommige gevallen extra omkleedruimtes, douches, en afwijkende werktijden. Ook persoonlijke beschermingsmiddelen werden ingezet, zoals mondkapjes en steeds weer omkleden voor medewerkers die tussen afdelingen ‘pendelen’.

In de hotels viel de kamerbezetting zeer snel weg. Dit eindigde bij de meeste hotels uiteindelijk in een tijdelijke sluiting van het hotel. Personeel werd naar huis gestuurd, of ingezet om de kamers extra te reinigen of op te knappen.

Hoe hebben onze klanten tijdens deze periode de ondersteuning vanuit Newasco ervaren?
Vaak kregen wij terug dat onze chauffeurs netjes hun medewerking verleenden bij de aangepaste regels zoals dagelijkse temperatuurmetingen en vragenlijsten. Waar afdelingen en kleding soms gescheiden moesten worden, heeft Newasco de uitleversystemen aangepast en extra afdelingen gecreëerd, zodat kleding voor de tijdelijke units separaat kon worden aangeleverd
Alom hoorden we dat we de zaken goed en adequaat oppakten, en dat is natuurlijk heel fijn.

Bij de meeste hotels vielen inkomsten ineens weg. Alom geprezen werd het Newasco lease-back concept, waarmee flexibel op de kosten kan worden ingespeeld.

Wat is de toekomstvisie van onze bedrijfs- en horeca klanten en wat is de rol voor Newasco hierbij?
Onze klanten zien de corona dreiging voorlopig niet verdwijnen. Bedrijven denken aan warmtecamera’s voor het meten van ieders temperatuur en het handhaven van de ingestelde regels om risico’s in de toekomst zoveel als mogelijk in te perken. Ook het (deels)thuiswerken kan een blijvende optie zijn.

In de hotelwereld verwacht men dit jaar op zo’n 30% van de omzet uit te komen. De zakelijke markt zal zeker 10% krimpen, omdat zakelijk reizen als minder noodzakelijk wordt gezien. De kansen liggen dus in de leisure (vrije tijdsbesteding) waar bewust genieten belangrijker wordt. Er zal een meer lokale economie ontstaan. Ook grote conferenties zullen voorlopig niet gehouden worden. Pas na 2021 verwacht men weer gezonde overlevingsjaren.