Newasco is werkzaam in de vitale sector, als toeleverancier van medische hulpmiddelen. Het is van het uiterste belang dat onze dienstverlening zoveel als mogelijk doorgang blijft vinden.
Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, nemen wij diverse maatregelen. Wij volgen de adviezen van Rijksoverheid, RIVM en GGD nauw op.

Help ons hierbij, door de volgende richtlijnen op te volgen:

• Wilt u de was zoveel als mogelijk van tevoren buiten zetten?
• Leg zo min mogelijk, doch in ieder geval op afstand (minstens 1 ½ meter), contact met onze chauffeur.

• Leg géén onnodige voorraden aan van linnen. Er is voldoende aanwezig en het is in ieders belang dat artikelen goed blijven rouleren.

• Vertel ons als u een (verdenking van een) Corona besmetting in uw instelling heeft!
• Lever bij besmetting de was aan volgens onze instructies. Onze klanten hebben een mailing ontvangen hoe zij de was dienen aan te bieden. Heeft u deze mailing niet ontvangen? Bel uw contactpersoon bij uw wasserij!
• De met Coronavirus besmette was laten wij 5 dagen ongeopend staan, om onze medewerkers te beschermen.

• Onze servicemedewerkers komen wellicht bij u op de afdeling. Zij volgen richtlijnen, die wij onder onze klanten hebben verspreid. Heeft u deze mailing niet ontvangen? Bel uw contactpersoon bij uw wasserij!
o Zij houden afstand (minstens 1 ½ meter) van elk persoon en dragen handschoenen en kunnen beschikken over mondkapjes.
o Zij verblijven zo kort mogelijk op de afdelingen. Er zijn specifieke afspraken over interne distributie en telling van het linnen.

Verder volgen wij de adviezen en oproepen van de Rijksoverheid op, waarbij al onze medewerkers hun afspraken of rondleidingen met stakeholders in ieder geval tot 6 april zoveel als mogelijk afzeggen (of telefonisch afhandelen).

Indien de situatie wijzigt komen wij met nieuwe berichtgeving.

De directies van Newasco