Dinsdag 4 december werd het boek ‘Grote mensen pesten niet’ in theater De Lieve Vrouw in Amersfoort gepresenteerd. Het is ontstaan uit de vierde leergang van ChangeLab, het leiderschapstraject van Matchpoint dat mensen met doe- en denkkracht aan maatschappelijke vraagstukken in de regio Amersfoort koppelt.
Marc Nieuwland, directeur van Newasco De Hoop, maakte deel uit van de vierde leergang. Verdieping in pesten op de werkvloer bracht heel wat bij hem en zijn ‘mededeelnemers’ teweeg. Pesten heeft namelijk een enorme impact op iemands leven. En pesten gebeurt echt niet alleen op school, grote mensen pesten ook. Zo worden 80.000 werknemers in Nederland structureel gepest. Het kost het Nederlands bedrijfsleven bovendien veel geld om het gemis van overspannen of zieke medewerkers als gevolg van pesten op te vangen.
Het boek bevat naast allerlei feiten en cijfers ook echte verhalen van echte mensen, die te maken hebben gehad met pesten op de werkvloer. Indrukwekkend om te lezen. Verdere uitleg, achtergrondinformatie en handvatten om het pesten zelf aan te pakken completeren het boek.
De groep riep iedere werkgever op zich te verdiepen in het thema, zodat volgend jaar kan worden gezegd: Grote mensen pesten niet…meer!
Het boek werd tot stand gebracht met hulp van een aantal Amersfoortse ondernemers.