Kwaliteit is altijd een belangrijk element bij de keuze voor een partner-leverancier. Dit speelt nog sterker wanneer je te maken hebt met een kwetsbare groep cliënten.
In onze branche is kwaliteit verbonden met CERTEX. CERTEX is gebaseerd op het IS0 9001 kwaliteitssysteem, dat is toegespitst op de wasserijbranche. Begin dit jaar werd CERTEX 2017, gebaseerd op ISO 9001:2015 van kracht. Voor het CERTEX-schema betekende dit een enorme omslag van regels naar risicogericht denken en het maken van een context analyse.
Als één van de eerste wasserijen in Nederland behaalden we in maart zonder opmerkingen ons nieuwe certificaat. In dit artikel leest u wat het ‘nieuwe CERTEX’ inhoudt.

CERTEX en RABC
Bij onze familiebedrijven speelt kwaliteit een belangrijke rol. Wij voeren het CERTEX en RABC certificaat. Elk jaar rollen wij Cum Laude door de externe controles van TüV Nederland heen en daar zijn we best trots op!
CERTEX is het kwaliteitsmanagementsysteem en RABC (Risk Analysis biocontamination Control) sluit aan op het HACCP systeem in de horeca. Populair gezegd: zoals je gegaarde kip niet snijdt op de snijplank waar de rauwe kip net heeft gelegen, zo laat je de vuile was niet in contact komen met schone was.

Nieuwe norm
ISO heeft haar 9001 norm herzien naar een ‘High Level Structure’. Dit framewerk is toepasbaar op alle management systemen. Een plug-in systeem. Bijvoorbeeld ook ISO 14001, het milieumanagement systeem, kan ingepast worden.
Er zijn een aantal opvallende verschillen tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ ISO. De nieuwe ISO 9001:2015 brengt een aantal aandachtspunten met zich mee:
• focus op leiderschap
• focus op risk management
• nadruk op het meten en wijzigen van de doelstellingen
• communicatie en bewustwording
• minder prescriptieve eisen.
Er ligt meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen, zoals wijzigingen in processen en noodzakelijke aanpassingen van het management systeem.

Leiderschap
Het topmanagement van bedrijven dient meer verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagement systeem (leiderschap en commitment). In de praktijk betekent dit dat kwaliteit wordt verwerkt in bedrijfsplannen en dat directies zich actief mengen in bijvoorbeeld klant overleggen. Binnen Newasco had deze wijziging minder impact, wij houden van ‘korte lijnen’. U zit immers al geregeld met de directeur om tafel en het commitment is goed geborgd binnen onze familiebedrijven.
Er is een sterke focus om de doelstelling in het bedrijfsplan SMART (specifiek-meetbaar-acceptabel- realistisch-tijdgebonden) te formuleren.

Risicomanagement
De basis van het nieuwe systeem is risicogericht denken. Niet alleen bevat de nieuwe norm een set algemene eisen, ook daagt het organisaties uit om hun risico’s te analyseren en dit in te passen in het kwaliteitsmanagement systeem. Wat doe je bijvoorbeeld als een machine uitvalt, of wanneer er iets onverwacht gebeurt?

Context analyse
Een context analyse maakt ook deel uit van de nieuwe norm. Hierbij worden belangen, wensen en eisen van de stakeholders ten aanzien van het bedrijf in kaart gebracht. Er is meer aandacht voor de regievoering over processen, diensten en producten die wij afnemen van derden. Wij kijken dus  naar onze omgeving, brengen kansen en bedreigingen in kaart en monitoren dit om ons kwaliteitssysteem te verbeteren en beoogde resultaten te behalen. Wij gebruiken dit als een focus om onze eigen organisatie te verbeteren. Onze stakeholders zijn klanten en leveranciers, maar ook medewerkers.

Competentie management
Binnen Newasco hebben wij in het kader van de nieuwe ISO 9001:2015 competentie management in kaart gebracht. Dit geldt zowel voor onze huidige medewerkers als bij de selectieprocedure en aanname van nieuwe collega’s. De competenties zijn nauw verweven met onze kernwaarden, zoals  integriteit en kwaliteitsbewustzijn. Competenties worden aantoonbaar gemaakt en door scholing bijgespijkerd. Ook is er meer aandacht voor het onderhouden van kennis (know-how) binnen de organisatie.

Microbiologie
De eisen op microbiologische controles zijn gewijzigd. Deze zijn nu ook gebaseerd op risico gericht denken. Zo brengen we bijvoorbeeld risico’s in kaart voor harde oppervlakken in de wasserij zoals vouwtafels en transportbanden, maar ook voor textiel.

Al met al was het een hele klus om ons CERTEX-schema om te bouwen naar de nieuwe eisen. Benieuwd naar het persoonlijke verhaal van onze kwaliteitsmanager over deze transitie?
Lees dan het interview met haar op onze website onder ‘Blog’.

Advies
Wilt u meer advies over dit onderwerp?
Vraag ernaar bij Newasco Diensten. Onze kwaliteitsmanager gaat graag met u in gesprek. U vindt onze contactgegevens op onze website.