Het Coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet. Textielwasserijen werden opeens ‘vitaal bedrijf’. De vraag naar hygiënisch schone was blijft natuurlijk onveranderd. Maar, hoe beschermen en zorgen wij zelf voor onze medewerkers in deze tijd?

Als familie
Alle Newasco bedrijven zijn familiebedrijven. Samenwerken is voor ons de mooiste manier van werken. Met elkaar en met onze klanten. We houden van persoonlijk contact. Daarom voelen mensen zich thuis bij ons. Maar juist in deze tijd is fysieke afstand houden heel belangrijk. Net zoals het volgen van de regels van het RIVM en onze branche. Gelukkig staat dat ons niet in de weg bij het vasthouden van het familiegevoel!

Vitaal bedrijf en zorg voor elkaar
Al snel kregen de wasserijen de erkenning ‘vitaal bedrijf’. Voor onze medewerkers bracht dit mogelijkheden, zoals het aanspraak maken op kinderopvang. Dat was belangrijk, omdat de meeste werkzaamheden nu eenmaal in de wasserij plaatsvinden en niet kunnen worden verplaatst naar de keukentafel thuis.
In onze bedrijven volgen wij uiteraard de regels van het RIVM met betrekking tot de persoonlijke hygiëne en afstand houden, ter bescherming van ieders gezondheid. Na een inventarisatie werden waar nodig aanpassingen op de werkplekken doorgevoerd en zijn beschermingsmiddelen als kleding en handschoenen voor handen. Maar eerlijk gezegd, het thuis blijven bij lichte klachten zit ons niet zo in het bloed. Na uitleg was iedereen zich ervan bewust dat je dit doet ter bescherming van je naaste collega’s en hun families. En daar willen we allemaal natuurlijk goed voor zorgen!
De met corona besmette was gaat vijf dagen in quarantaine, daarna is deze veilig om te verwerken. Opnieuw een regel om de gezondheid van iedereen zoveel als mogelijk te beschermen.

Onze zonnetjes in huis
We zijn natuurlijk heel trots dat iedereen zich er zo dapper doorheen slaat. Bedankjes worden veelvuldig overgebracht en de benodigde informatie gedeeld. Met gepaste afstand natuurlijk. Medewerkers worden bijvoorbeeld eens extra getrakteerd, zieken krijgen bloemen of er worden bloemen uitgedeeld aan onze ‘zonnetjes in huis’, waarbij ook onze partners bij de sociale werkvoorziening niet worden overgeslagen.

En dat zijn zomaar wat voorbeelden van de zorg voor elkaar en het waarderen van ieders inzet. Wat fijn dat iedereen de schouders er zo onder zet. Daarmee kan de zorg elke dag verder. Daar zijn we trots op. Samen zijn we Sterk Tegen Corona.