Ipse de Bruggen heeft ervoor gekozen om de interne wasserijen niet voort te zetten en het hele pakket persoonsgeboden wasgoed voortaan uit te besteden aan Newasco.

Ipse de Bruggen is een organisatie die al meer dan 100 jaar ervaring heeft in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Er wordt met ruim 6.000 medewerkers gezorgd voor bijna evenveel cliënten. De organisatie beschikt over 371 locaties voor wonen, tijdelijk verblijf, behandeling en dagbesteding. Er wordt ook aan huis verzorgd. Verder biedt Ipse de bruggen onderdak aan een expertisecentrum, cafés, ateliers en kunstwinkels, academische werkplaatsen en tien theater- en muziekgroepen, waaronder natuurlijk het wereldberoemde Jostiband Orkest.

Ipse de Bruggen is sinds april 2017 onderdeel uit van onze Newasco familie. In dat jaar won Newasco de aanbesteding en werden wij dienstverlener voor het textiel en worden de klantlocaties bediend door twee Newasco wasserijbedrijven.

Nu, 5 jaar later, mogen wij de dienstverlening bij deze klant verder uitbreiden en daar zijn we natuurlijk trots op!

De uitbreiding is een mooi voorbeeld van partnership, de continuïteit van onze dienstverlening én van de samenwerking binnen de Newasco groep.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, net als de implementatie. Zo is onder andere het machinepark uitgebreid, uiteraard met oog voor efficiency en duurzaamheid.

We zijn blij met het vertrouwen van Ipse de Bruggen en kijken uit naar een mooie uitbreiding van de samenwerking!