“Newasco denkt mee in oplossingen. De samenwerking verliep op basis van gelijkwaardigheid, waarbij we een gemeenschappelijk doel voor ogen hadden: de eindgebruiker mocht zo min mogelijk last hebben van switch. Dat is prima gelukt!”

Johan van der Linden werkt als adviseur facilitair kenniscentrum bij Prinsenstichting, onderdeel van Stichting De Opbouw. Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in de kop van Noord-Holland. Bij Prinsenstichting zijn de wensen, ambities en mogelijkheden van cliënten leidend. Prinsenstichting stond onlangs voor de keuze om de persoonsgebonden was van de cliënten binnen de organisatie te wassen, of uit te besteden aan de externe wasserij. Na een uitgebreide pilot, waarin zowel zelf wassen als uitbesteden werden getest, is gekozen voor uitbesteden.

Dag Johan, leuk dat we je mogen interviewen over de was. We zijn nieuwsgierig naar je mening! Als je Newasco mag omschrijven, welke kenmerken zou je gebruiken?
“Wat ik belangrijk vind, is dat Newasco een partner is, in plaats van leverancier. Daarnaast leveren zij een kwalitatief goed product. Ze zijn zij flexibel en de lijnen zijn kort. Dat schakelt heel gemakkelijk.”

Waarom heeft Prinsenstichting gekozen om de was uit te besteden?
“Er kwamen een aantal zaken op ons pad. Het operationeel houden van de machines en de vrachtwagen brachten hoge kosten met zich mee, er liepen een aantal contracten af en er ging een medewerker met pensioen. Hierdoor moesten we de was-voorziening anders gaan inrichten.
Het uitbesteden van de persoonsgebonden was (PG-was) bleek één van de keuzes. Daarom zijn we op 1 februari 2017 met Newasco een pilot gestart. In eerste instantie zou deze pilot een jaar duren. Vier locaties lieten de PG-was reinigen via Newasco. Newasco levert immers ook het huurlinnen en staat voor een kwalitatief goed product. Deze vier locaties (woningen) vertegenwoordigden de diversiteit van de cliënten van de Prinsenstichting.

Tegelijkertijd met deze pilot werd er nog een andere pilot gestart.
“Drie woningen startten met de pilot van zelf wassen (in tegenstelling tot uitbesteden) in combinatie met zelf schoonmaken. Wanneer dit gecombineerd wordt met schoonmaak behoort deze optie ook tot één van de keuzes. De vraag was: is het haalbaar om dit op de woningen vorm te geven? Deze proefopstelling liep tegelijkertijd naast de pilot van Newasco.”

Waarom heb je uiteindelijk gekozen voor Newasco?
“We hebben de keuzes voorgelegd aan de woningen. Veel van de woningen hadden interesse in de outsourcing. Een paar locaties hadden twijfels. De pilots zijn gestart om knelpunten van de dienstverlening in kaart te brengen. Wanneer de woning beschikte over fysieke ruimte, waren beide keuzes haalbaar. Bij de meeste woningen bleek deze ruimte niet aanwezig.
De bezetting van personeel blijft een belangrijk aandachtsgebied. Bij outsourcing ligt het nakomen van de afgesproken dienstverlening bij Newasco.
Ook de doelgroep van de locaties heeft meegewogen in het maken van de juiste keuze. Het was absoluut maatwerk.”

Kun je iets vertellen over de samenwerking met Newasco in dit project?
“De samenwerking was en is prima. Op basis van partnership is dit project tot stand gekomen. Newasco denkt mee in oplossingen. Zoals ik al aangaf: Newasco is geen leverancier, maar een partner. De samenwerking verliep op basis van gelijkwaardigheid, waarbij we een gemeenschappelijk doel voor ogen hadden: de eindgebruiker mocht zo min mogelijk last hebben van switch.
Een mooi voorbeeld is het transport. De startdatum na de pilot moest door onvoorziene omstandigheden een paar keer worden vervroegd. De decembermaand met gebroken weken en feestdagen was eigenlijk niet het meest geschikte moment om alle was naar Newasco over te hevelen, maar we hadden geen keuze. Prinsenstichting heeft toen, om het project doorgang te laten vinden, ondersteuning geboden in het transport.
Ook niet onbelangrijk: bij fouten wordt er niet gewezen, maar wordt er gekeken hoe het opgelost kan worden. Het samenwerken staat voorop, we vullen elkaar aan en stellen de cliënt voorop. Op basis van respect zijn er keuzes en afspraken gemaakt, maar dat nam niet weg dat we hard waren op de inhoud. Alles in alle openheid en eerlijkheid.”

Hoe is het ommerken van alle kleding verlopen?
“Tijdens de pilot is de kleding op de woningen omgemerkt door een merkteam van Newasco, kast voor kast. Na de pilot, tijdens de omzetting van alle kleding van alle overige cliënten van Prinsenstichting, is er gekozen om de artikelen te merken op de wasserij. Beide manieren waren op dat moment de beste keuze. Ook dit was maatwerk. In het begin was ik wel verrast door de keuze om te merken op de wasserij, maar uiteindelijk bleek het in verband met de feestdagen de beste keuze. Sinds februari hebben we binnen Prinsenstichting de mogelijkheid om de kleding zelf te voorzien van een merklabel.”

We wassen nu bijna twee maanden bijna alle kleding. Wat is je eerste reactie op uitbesteden?
“Wij kijken positief terug op de achterliggende periode. Op een paar plekken zijn nog wat aandachtspunten, maar deze verwacht ik op korte termijn te hebben opgelost.”