Op 13 september jl. is Marc Nieuwland benoemd tot erelid van de FTN (Federatie Textielbeheer Nederland). Een prachtige onderscheiding!
Voorzitter Ruud Meijer roemde Marc om zijn vele inspanningen voor de vereniging. Destijds heeft Marc, als directeur van het familiebedrijf Newasco De Hoop, het initiatief genomen om de wasserijbedrijven bijeen te brengen in een ledengroep. Vanaf het begin tot aan 2016 was Marc bestuurslid van de FTN, waarvan twee jaar voorzitter. 17 jaar lang is Marc ook voorzitter geweest van het Platform Milieu & Techniek en van de Overleg Groep Energiebesparing van het Ministerie VROM/I&M. Ook had Marc een bestuursfunctie bij, en was hij voorzitter van TKT (Stichting Technologisch Kenniscentrum Textielverzorging).
Al deze bijzondere verdiensten hebben geleid tot de benoeming van erelid, waarbij een oorkonde en het speciale beeldje ‘Het Wasvrouwtje’ werden overhandigd. Natuurlijk zijn wij allemaal bijzonder trots op deze benoeming.

(Bron: Textielbeheer)