zeep doseerinstallatie

Hoewel de tijd van handmatig toedienen van zeep natuurlijk al lang achter ons ligt, is het steeds belangrijker om goed te kunnen volgen wat er precies wordt gedoseerd aan wasmiddelen. Daarom heeft Newasco Van Houten in samenwerking met de zeepleverancier nieuwe volledig geautomatiseerde doseerinstallaties in gebruik genomen. Dit zijn de meest moderne systemen die op dit moment in de wasserij industrie verkrijgbaar zijn. Door de installatie te koppelen aan een softwaresysteem kunnen we het wasproces continu volgen. Zelfs correctie is, in het uitzonderlijke geval van afwijkingen, direct mogelijk. René Verdonkschot, Operationeel Manager bij Newasco in Heemstede, vertelt hierover.

Wat is het voordeel van het nieuwe systeem?

René: “Door de moderne techniek kunnen we nu precies van minuut tot minuut het volledige wasproces volgen. In het geval van onregelmatigheden wordt de verantwoordelijke teamleider van de wasafdeling door het systeem gealarmeerd. Hij kan direct, of na overleg met de technische dienst, corrigerende maatregelen treffen om de kwaliteit van het wasproces te waarborgen.”

In het verleden werden de wasmiddelen toch ook al automatisch gedoseerd? Waarom is dit systeem dan beter?

René: “De nieuwe doseerpompen kunnen veel nauwkeuriger wasmiddelen doseren en zijn minder aan slijtage onderhevig. Hierdoor worden eventuele afwijkingen tot een minimum beperkt. Het beheersysteem van de installatie zorgt tevens voor de aansturing en beheersing van een aantal andere factoren die een belangrijk onderdeel zijn voor een goed wasproces. Zoals de waterdosering, temperatuur en tijd.”

Zo te horen betreft het een behoorlijke investering?

René: “Het is inderdaad een flinke investering die terugverdiend moet worden. Maar dit zullen we bereiken door een optimaal rendement te halen op de wasafdeling. Hierbij moet je denken aan besparingen op bijvoorbeeld energie en chemiekosten. Maar ook een optimale belading van de was installaties speelt hierbij een belangrijke rol.”

Dat is heel mooi. En wordt de was dan nu ook schoner als voorheen?

René: “Schoon is het altijd! Maar schoon is subjectief. Nu zijn we ook in staat om objectief aan te tonen dat ieder stuk textiel dat gewassen naar de klant terug gaat de juiste behandeling heeft gekregen en voldoet aan de hieraan gestelde kwaliteit eisen. En het is natuurlijk prachtig dat we door middel van deze moderne technieken in staat zijn het verbruik van energie en chemie te reduceren. Hierdoor houden we onze wereld een stukje schoner, hoe mooi is dat!”