Defensie Newasco

Afgelopen maanden heeft er een Europese Aanbesteding plaatsgevonden voor het sluiten van een Raamovereenkomst voor wasserijdiensten bij het Ministerie van Defensie. Op basis van de gunningcriteria is Newasco als economisch meest voordelige inschrijving naar voren gekomen. In de aanbesteding haalden we de maximale punten op het gebied van duurzaamheid.
Na het winnen van de aanbesteding hebben we op zeer korte termijn veel werk verzet om de dienstverlening voor Defensie over te nemen en zo snel mogelijk alle diensten aan te bieden. Hierdoor kon Defensie met zo weinig mogelijk hinder door werken. We hebben hier onze flexibiliteit kunnen tonen om alles soepel te laten verlopen, bijvoorbeeld door snel en adequaat te reageren op vragen en opmerkingen omtrent de was zelf en de logistiek. Nu de dienstverlening voor 100% draait zijn wij in overleg bezig de logistiek te optimaliseren. Ook houden we de klanten natuurlijk op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van reiniging, zodat de reiniging van bedrijfskleding wellicht nog duurzamer kan worden.
Op de foto ziet u Mw. Mr. Mireille Hendriks-de Jonge van het Ministerie van Defensie en Leo Soons, directeur Newasco Neerlandia, die samen het contract tekenen.