website

De wereld verandert. De manier waarop we werken verandert, net zoals de manier waarop we met elkaar omgaan en contact onderhouden. Newasco verandert mee. We hebben een frisse blik op de toekomst die we ook willen willen laten zien. Na 30 jaar vinden we daarom het tijd worden om ook ons jasje door het sop te halen. 

U kent Newasco als een betrouwbare en duurzame partner voor het wassen, onderhouden en beheren van uw wasgoed. En terwijl we een wasserij zijn met een lange en rijke geschiedenis, staan ook bij ons de ontwikkelingen niet stil. In de afgelopen jaren heeft Newasco verschillende innovaties ontwikkeld. Denk aan de mobiele linnenkamer, het luxe pakket en ons lease back-concept. Allemaal innovaties die in nauw overleg met onze klanten zijn ontworpen en daarom antwoorden zijn op echte vragen.

Deze lijn willen we in de toekomst verder uitbouwen. We gaan nog meer met u in gesprek om te zien waar we u beter van dienst kunnen zijn. We gaan u uitnodigen om uw eigen ideeën met ons te bespreken. Wellicht kunnen we ook die samen uitwerken tot vernieuwende dienstverlening waar u beter van wordt.

logo_newasco_2014

Dit logo vertelt hoe wij werken. Het past bij ons: in de Nederlandse Wasserij Combinatie werken drie over Nederland verspreide bedrijven als een hechte familie samen. Dat familiegevoel strekt zich ook uit over onze medewerkers én onze klanten. We willen dat u zich bij ons thuis voelt en – onder meer door wat wij voor u doen – de mensen voor wie u werkt, zich thuis voelen bij u.

Vanaf begin november vindt u onze nieuwe huisstijl overal terug. Natuurlijk op onze website, maar ook op onze brieven, facturen en alle andere communicatie. We hopen dat u deze meteen herkent als van Newasco.