Newasco zet zich in voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met ‘inclusief werkgeven’ worden de talenten van elke werknemer naar vermogen ingezet in de organisatie. Dit is in de eerste plaats goed voor werknemers en werkgever, maar het is ook maatschappelijk interessant. Meer mensen aan het werk, minder mensen aan de kant van de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap
Als familiebedrijf willen wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op het gebied van werken willen wij een ‘inclusieve werkgever’ zijn. Hierbij bieden we werkgelegenheid aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit verlangt van ons, de werkgever, dat wij kunnen omgaan met verschillen tussen mensen. Het geeft ons daarmee de kans om de meerwaarde van diversiteit in ons bedrijf te benutten. Werknemers met een arbeidsbeperking verrichten bij ons betaald werk ‘naar vermogen’. Vaak gaat het over werknemers die beperkingen ervaren vanwege een psychische of fysieke aandoening of vanwege een chronische ziekte. Daardoor kunnen ze niet (direct) alle activiteiten uitvoeren die horen bij een functie. Als ‘inclusieve werkgever’ houden wij hier rekening mee en delen wij het werk zo in dat elke werknemer zijn mogelijkheden optimaal benut. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij dit belangrijk.
Hierin werken wij samen met de sociale ondernemingen Paswerk en Amfors en de gemeente Gilze en Rijen. Samen met jobcoaches en loopbaanbegeleiders vullen wij het ‘inclusief werkgeven’ in ons bedrijf concreet in. In het belang van de werknemer, van ons bedrijf en van de maatschappij. De jobcoach van de sociale onderneming bemiddelt hierbij voor een passende betaalde baan.

Kansen voor iedereen
Als ondernemer proberen we onze bedrijfs- en/of productieprocessen zo te organiseren dat ze bijdragen aan een duurzamere samenleving. Als familiebedrijf vinden wij dit belangrijk. Het betekent: het creëren van fatsoenlijke banen en economische kansen voor iedereen, oftewel arbeidsparticipatie. Dit impliceert ook de verantwoordelijkheid die een werkgever neemt ter bevordering van individuele groei door het aanbieden van opleidings- en trainingsprogramma’s. Ontwikkeling gericht op de  toekomstbestendigheid van de organisatie én die van de individuele medewerker. Aanvullend voorzien wij daarbij sociale werkvoorzieningen van gepast werk voor mensen die de bescherming van de muren van de werkvoorziening nodig hebben en niet worden gedetacheerd, zoals bijvoorbeeld het stapelen van washandjes.

Voel je thuis
Binnen de Newasco vestigingen hebben wij zo een aantal mensen in dienst via de sociale ondernemingen uit de regio, maar ook medewerkers met een indicatie. We organiseren snuffelstages voor praktijkscholen en proberen hen te motiveren om bij ons te komen werken.  Directeur Robert van Houten: “Het is bovendien een groep mensen die heel loyaal zijn aan onze organisatie. Ze passen ook in de groep, die bestaat uit trouwe loyale medewerkers. We willen hen graag het ‘voel je thuis’ gevoel geven”. Medewerker Suzanne vult aan: “Het is best moeilijk een baan te vinden voor mensen zoals ik. Er moeten meer mensen met een beperking aan het werk. Het is echt hartstikke leuk. Probeer het eens!”

Advies
Wilt u meer advies over dit onderwerp?
Vraag ernaar bij Newasco Diensten. Wij gaan graag met u in gesprek. U vindt onze contactgegevens op onze website.