Bij goed werkgeverschap binnen een familiebedrijf hoort het bijdragen aan de vitaliteit van onze medewerkers. In 2018 ontwikkelden wij een speciaal programma: Newasco Vitaal.

Mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is een vaak aangehaald citaat van de Romeinse dichter Juvenalis. Anders gezegd: zorg goed voor je lichaam. Bij Newasco stimuleren we dit door verschillende initiatieven.

Er zijn drie deelgebieden waarop we inhaken: gezonde voeding en stoppen met roken, beweging en mentale vitaliteit. Ieder Newasco bedrijf geeft op eigen wijze vorm aan deze deelgebieden.
Op het gebied van voeding verbeteren we de kennis, bieden we fruit aan, maar ook koken medewerkers bijvoorbeeld een maal per week verse soep voor hun collega’s.
Op het gebied van bewegen gaan we bijvoorbeeld wandelen in de pauze, organiseren we sportactiviteiten buiten werktijd of geven we korting bij een lidmaatschap op een sportschool. Als aftrap van Newasco Vitaal kregen werknemers een stappenteller.
Bij mentale vitaliteit kweken we kennis en bewustwording op het gebied van stress en het beheersen hiervan. Ook stimuleren we een goede balans tussen werk en privé en dragen we bij aan positieve veranderingen in de werkomgeving. Hierbij kun je denken aan persoonlijke ontwikkeling en cursussen, werkplek checks door professionals, planten op kantoor en in de kantine, geen rokers aan tafel, aandacht voor elkaar of een stoelmassage.
Uiteraard worden PMO (preventief medisch onderzoek) en PAGO aangeboden. PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Dit brengt de gezondheidssituatie van onze medewerkers en organisatie in kaart, zodat zij en wij weten wat te doen om die te verbeteren.
Onze leidinggevenden worden begeleid bij de uitvoering van het programma, bijvoorbeeld door deelname aan een workshop georganiseerd door de Stichting Raltex (de Stichting Raltex is opgericht door sociale partners die de CAO Textielverzorging afsluiten).

Dat deze activiteiten aanslaan is wel te zien aan onze blogs op de website en op facebook. Zoals
het sportieve personeelsfeest afgelopen oktober, onze jaarlijkse deelname aan de Heemstedeloop en allerlei sport clinics als voetbal, padel en tennis. Behalve dat het ons vitaler maakt, hebben we hiermee samen ook veel plezier. En dat is ook heel belangrijk voor lijf en leden!