foto-opbouw
We krijgen vaak de vraag: “Wat gebeurt er eigenlijk allemaal tussen het afsluiten van het contract en de eerste levering?” Er gebeurt heel veel. Hieronder geven we een voorbeeld.

Eind vorig jaar gunde Stichting De Opbouw het contract aan Newasco. Afgelopen maand mochten we de dienstverlening daadwerkelijk overnemen. Op de locaties van ISZ De Brug (3 afleverpunten), Zorgpalet Baarn-Soest (5 afleverpunten) en De Prinsenstichting (57 afleverpunten) werd voor de eerste keer geleverd. Birkhoven Zorggoed was al klant bij Newasco.

Dit keer betrof het maar liefst 65 locaties!

Om kennis te maken bezoeken we de verantwoordelijke medewerkers op de nieuwe locaties.
Zij vertellen wat ze van ons verwachten en welke wensen ze hebben. Daarna gaan we aan de slag om dit zo goed mogelijk in te passen.
Allereerst zorgen we voor voldoende voorraad van linnen en containers. De speciaal aangevraagde textiel artikelen worden besteld. Ook worden er leverschema’s voor de afdeling transport gemaakt.
En we maken een draaiboek voor de eerste leverweek, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Dit draaiboek wordt niet alleen met de locaties besproken, maar ook met de leverancier die afscheid neemt.

Op de digitale Klantenpagina, de eigen pagina voor iedere klant op de site van Newasco, vullen we alle operationele afspraken in. De Klantenpagina is voor elke klant uniek en is 24 uur per dag oproepbaar via internet.
Wanneer cliënten ook kleding en ander persoonsgebonden textiel bij ons laten reinigen, dan zorgen we ervoor dat alle gegevens in ons digitale systeem terecht komen. Zo raakt er niets vermist. Als het nodig is voorzien we alle textiel van een merkje. Dit doen we natuurlijk op de locatie, zodat de cliënten kunnen zien wat er met hun spulletjes gebeurt. De IT afdeling zorgt ervoor dat de computers op de locaties gegevens kunnen uitwisselen met die in de wasserij. Zo heeft iedereen inzicht in waar het textiel van onze cliënten zich bevindt.
Natuurlijk worden er ook rondleidingen in de wasserij gegeven. Het is leuk en leerzaam om ons wasserijbedrijf eens van binnen te zien. Maar bovenal leren we elkaar tijdens dit bezoek nog beter kennen en begrijpen we elkaars werk beter. Vaak komt de cliëntenraad en de Raad van Bestuur ook mee. Behalve informatief is dit dus ook een heel gezellig bezoek.

Na alle voorbereidingen is uiteindelijk de eerste leverdag daar. Dit is voor iedereen altijd weer een speciaal moment.
Natuurlijk bezoeken we hierna opnieuw de locaties. Samen bespreken we hoe alles is verlopen en doen we de eerste digitale bestelling voor het huurtextiel via internet.

En zo is de dienstverlening op 65 locaties succesvol gestart, ieder op zijn unieke wijze. Zorgpalet Baarn-Soest maakt nu bijvoorbeeld gebruik van de gesloten cirkel, waarmee vermissingen in het persoonsgebonden textiel tot het minimum beperkt worden. De Prinsenstichting is erg enthousiast over het pas vernieuwde bestelsysteem voor huurtextiel, omdat het heel gebruiksvriendelijk is en de voorraden (en dus de kosten) nu veel beter beheerst kunnen worden. En bij ISZ De Brug zijn veel systemen en afdelingen nu beter op elkaar afgestemd. Dit geeft rust in de dienstverlening.

Als u meer ervaringsverhalen wilt horen, bel ons gerust op (023) 547 40 04.
Wij brengen u graag in contact met Stichting De Opbouw, zodat u de verhalen uit de eerste hand kunt horen!