Professionele textielservice levert maatschappelijk en economisch een groeiende bijdrage aan de Nederlandse economie, zo blijkt uit het door EY samengestelde brancherapport “Textielservice is meerwaarde”.

Professionele textielservice biedt: 

  •     Verbeterde veiligheid en arbo in diverse sectoren;
  •     Kwalitatieve reiniging voor hygiënisch schoon textiel;
  •     De beste duurzaamheid:
  •           3 tot 5 maal milieuvriendelijker
  •           24% CO2-reductie
  •           35% waterbesparing
  •           Geen bijdrage aan plastic soup
  •           Herbruikbaar textiel is duurzamer dan disposables (éénmalig gebruik)
  •      Enorm potentieel in vergroting van deze maatschappelijke bijdrage.

Gigantisch potentieel

Onder meer uit onderzoek van TNO blijkt dat professionele textielservice veel duurzamer is dan het wassen thuis. Met een beduidende energiebesparing en CO2-reductie van 24%, maar ook met 35% waterbesparing ten opzichte van thuiswassen, heeft professionele textielservice de afgelopen 15 jaar continu goede resultaten bereikt. Het perspectief voor de komende jaren is daarbij enorm; ruim 80% waterbesparing, d.w.z. 61 miljard liter per jaar, is reëel haalbaar. Klinkende cijfers! Tel daarbij op dat uit internationaal onderzoek blijkt dat zo’n 33% van de plastic soup veroorzaakt wordt door het wassen van textiel. Dit blijkt vooral het thuis wassen te zijn. Professioneel wassen neemt van dit percentage slechts 0,1% voor haar rekening!

Zonder textiel staat alles stil!

Dagelijks worden in Nederland vele, vele tonnen “wasgoed” gereinigd en gedistribueerd door textielservicebedrijven. De zorgsector en horeca zijn afhankelijk van hygiënisch schoon linnen en beschermende kleding. Hiervoor gelden strenge eisen. Werkkleding is in tal van sectoren een belangrijk product, met steeds meer functionele veiligheidseisen. Professionele reiniging is daarvoor vereist.

Economische footprint

Het rapport van EY laat zien dat de sector ruim 900 miljoen Euro bijdraagt aan de Nederlandse economie en aan zo’n 11.000 mensen werkgelegenheid biedt. Naast deze economische betekenis is de sector ook een onmisbare schakel in het dagelijkse functioneren van talloze bedrijven en organisaties in de gezondheidszorg, horeca, zakelijke dienstverlening en handel en industrie.

Belang neemt toe

EY stelt in het rapport dat textielservice in de toekomst een beduidend grotere betekenis zal krijgen als de sector met innovaties inspeelt op maatschappelijke, sociale, demografische en technische ontwikkelingen. En daarmee bedrijven en organisaties faciliteert in een verdergaande verduurzaamde bedrijfsvoering!

In het rapport leest u welke betekenis professionele textielservice maatschappelijk en economisch heeft voor tal van sectoren en voor Nederland als geheel. Geïnteresseerd in het complete rapport? Stuur een mail naar diensten@newasco.nl. Wij sturen het u graag toe!