toekomst Newasco Fountainheads

De zorg verandert in een razend tempo. Zaak dus om bij te blijven. Of nog beter: om de toekomst in kaart te brengen. Samen met stakeholders uit de zorgmarkt en trendverkenners Wim en Jan-Henk van Fountainheads hebben we gebrainstormd over de veranderingen in de zorg en onze rol daarin.

In de Wake-up call werd het al snel duidelijk: de mens van nu lijkt totaal niet op de mens van straks. In 2045 zijn we namelijk biologisch onsterfelijk. En tot die tijd groeit de innovatie exponentieel. Zo snel, dat wetgeving en ons menselijk brein het niet kunnen bijhouden. Virtual Reality doet bijvoorbeeld zijn intrede. En we vertrouwen over een aantal jaar onze dokter niet meer als hij geen supercomputer Watson op zijn bureau heeft staan. Watson combineert namelijk alle aanwezige medische gegevens (internet of things); van medicatie bijsluiters en medische encyclopedieën tot alle baanbrekende onderzoeksresultaten. Dat kan onze arts echt niet allemaal onthouden en combineren. Dus een diagnose van Watson moet wel beter zijn dan die van onze arts. Nanotechnologie neemt een vlucht. Op dit moment kunnen we bijvoorbeeld al nano elementen in het lichaam brengen en van buitenaf besturen. Straks bestrijden we daarmee ziektes of genezen we weefsel.

Hoe verloopt het met de langdurige zorg? Waar blijft de mens in dit technische verhaal? Vanaf 2025 neemt de vergrijzing immers sterk toe. Het zorglandschap verandert. Allereerst verwachten we: 80 wordt het nieuwe 40. Van reactieve symptoombestrijding gaan we naar preventieve gezondheidszorg. De mens blijft vitaler. En dat is goed nieuws, want anders zou 1 op de 4 mensen in de zorg moeten gaan werken. We blijven dus langer thuis, er is alleen intramurale zorg voor zeer hulpbehoevenden. Er zal veel informele zorg en welzijn vanuit de buurt komen. Onze buurt, waarin we wonen-leven-ontmoeten. Onze talenten worden nog belangrijker: wat kunnen we onze buurt bieden? E-health en iPads worden gemeen goed. Misschien bestaan er in de toekomst helemaal geen zorginstellingen meer. We gaan van bolwerk naar netwerk. Flexibilisering van de arbeidsmarkt is hierbij noodzakelijk, om snel te kunnen schakelen.

De belangrijkste les uit dit alles: ‘adapt or die’; wie zich niet aanpast zal niet overleven. Mooie input voor ons bedrijfsplan. Research (radicaal innoveren) voor de toekomst, maar ook development (ontwikkeling) van de huidige dienstverlening. Met deze hernieuwde kennis gaan we toch wat anders aan de slag de komende tijd!

Wilt u verder praten over al deze ontwikkelingen en conclusies? Graag delen we onze overige bevindingen met u. Neem contact met ons op als u hier meer over wil weten.