hofleverancier

Wist u dat het Koninklijk Huis het predicaat ‘bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’, dat al in 1967 aan Wasserij van Houten is verleend, weer heeft verlengd tot 2039? Deze verlenging is toegekend nadat alle procedures die hiervoor nodig zijn met succes zijn doorlopen. Wij zijn er trots op dat de enige wasserij met dit predicaat tot onze familie behoort!