Binnen de meeste zorgorganisaties valt heel wat te wassen. De verzorging van het bed- en badgoed wordt veelal uitbesteed aan de professionele textiel wasserij. Naast een optimaal en kostenefficiënt linnenbeheer krijgt de zorgorganisatie alles hygiënisch schoon aangeleverd. Hoe anders loopt het met het persoonsgebonden goed. De vele facetten maken een goede afweging lastig. Wij leiden u door het woud van argumenten naar een keuzemoment.

Kennis
In 2016 hield ProSpex een nationale textielverzorgingsbenchmark onder 428 managers en medewerkers van zorginstellingen. De meest opmerkelijke conclusie: de ondervraagden vonden zelf dat zij te weinig kennis bezitten over de textielverzorging binnen hun organisatie. Zoals op het gebied van duurzaamheid, het belang van de was voor de cliënt of over een hygiënische behandeling. Ook blijkt uit de enquête dat er gebrek aan inzicht is in de integrale kosten voor de textielvoorziening binnen de organisatie. Door veranderingen in de zorg (zoals kleinschalig wonen en zelfsturende teams) wisselt het personeel en is er steeds minder kennis in huis.

Wat meespeelt
Persoonsgebonden was is dubbel persoonlijk. Behalve dat het textiel iemand toebehoort, verbeeldt het ook een deel van de identiteit. Textiel draagt hierdoor bij aan de ‘gastvrijheid’ binnen de zorgorganisatie. Het levert immers een bijdrage aan de klanttevredenheid. Waaruit leidt de cliënt dit af? Natuurlijk aan de vlekverwijdering (het ‘lekker schoon’ zijn van de was), de hygiëne (ouderen lopen meer kans op infecties), de kwaliteit en snelheid van levering, de kosten en de dienstverlening daaromheen (bijvoorbeeld een aanspreekpunt bij vragen).
Bij persoonsgebonden was is er bovendien een flinke logistieke uitdaging: hoe komt het juiste artikel weer bij juiste cliënt in de kast? Continuïteit speelt hier een grote rol. Tijdens een vakantie periode of bij afwezigheid van medewerkers mag de textiellevering immers niet in gevaar komen.
Voor de zorgorganisatie zijn de kosten vanzelfsprekend ook van belang. Hoe goed is het inzicht in de verschillende kostenposten, wie draagt zorg voor welk deel van de kosten en waar liggen de verborgen kosten? Zo wordt (blijkt uit de enquête van ProSpex) gemiddeld 4 uur per week besteed aan het managen van textielverzorging. Dit is niet altijd zichtbaar.
Tot slot spelen duurzaamheid en milieubelasting mee.

In-huis wassen…
Zorgorganisaties die kiezen voor in-huis wassen hebben onder andere de volgende argumenten:
het alles zelf onder controle willen houden, hogere omloopsnelheid van de was, persoonlijke afwerkkwaliteit (met de hand strijken), er is hiervoor personeel in dienst, er wordt met de hand uit gesorteerd en er is persoonlijke aandacht.

…of toch uitbesteden?
Uitbesteden heeft voordelen. De professionele wasserij heeft immers veel kennis.
Professionele wasserijen kunnen alle zorg omtrent textiel uit handen nemen. Door bijvoorbeeld voorraad beheer, het ‘kastklaar’ retour leveren (en inleggen van kasten indien gewenst) en door het verzorgen van spreekuren. Bovendien is de professionele wasserij in staat een gespecificeerd kostenoverzicht te overleggen, hetgeen inmiddels bij de wet verplicht is. Uiteraard behoort het factureren en incasseren bij de cliënt ook tot de mogelijkheden, zonder verdere tussenkomst van de zorgorganisatie.
De hygiëne is gewaarborgd door het CERTEX en RABC certificaat. Processen zijn hiermee gewaarborgd en de minimum eisen aan vlekverwijdering en hygiëne staan onder voortdurende controle.
Dat kleding iets langer ‘in de was is’ kan ondervangen worden met een iets grotere voorraad in de kast. Hierdoor gaat de kleding weer langer mee. Van hogere slijtage is geen sprake: kleding wordt in de professionele textielwasserij gewassen in ‘normale’ wasmachines.
In Nederland loopt de textielbranche voorop met energie- en waterbesparing. Stichting Technologisch Kenniscentrum Textielverzorging (TKT) heeft dit onderzocht: professioneel wassen is tot 5x milieuvriendelijker en tot 3x energiezuiniger dan thuis wassen! Dit komt door lager verbruik van water, energie en oplosmiddelen.
Door uitgelezen was-processen, geautomatiseerd werken en schaalvergroting zijn de kosten lager. Het zorgpersoneel is hoog opgeleid en kostbaar; de vraag is: behoort wassen tot hun kerntaken?
En: de professionele wasserij innoveert. Door bijvoorbeeld de chip is bekend waar artikelen zich bevinden, is alles traceerbaar, de levensduur kan worden bepaald en een gespecificeerde factuur per cliënt is mogelijk. En de chip kan tevens worden gekoppeld aan domotica. Op dit moment wordt hiermee getest.

Kostencalculatie
Een goed kostenvergelijk tussen uitbesteden of in-huis-wassen is niet makkelijk te maken. Er zijn zichtbare, maar ook onzichtbare kosten wanneer een zorgorganisatie zelf wast. Wordt bijvoorbeeld het juiste uurtarief gebruikt (inclusief vervanging bij vakantie en ziekte en belasting van personeelszaken)? Niet alleen wordt gerekend met de aanschaf, afschrijving en onderhoud van machines, ook het vloeroppervlak, de zeep, water, energie en logistieke kosten tellen mee.

Zo helpen wij u kiezen
Wanneer u overweegt om de was de deur uit te doen, dan stellen wij samen met u een lijst met argumenten op. Door verzwaring van de zorg zien wij bijvoorbeeld dat cliënten eigenlijk niet meer in staat zijn om mee te helpen bij de was activiteiten. En tussendoor ‘even’ de was doen lukt op veel afdelingen ook steeds minder goed. Samen met u zetten wij de voor- en nadelen op papier. En ook oplossingen, het liefst zo ‘lean’ mogelijk. Binnen Newasco kunt u gebruik maken van verschillende onderdelen van de dienstverlening. Volgens een ‘cafetaria model’ kiest u van welk deel u gebruik maakt. Heeft u nog personeel voor de was-service in dienst? Dan verzorgt u misschien liever zelf het intern transport of het merken van de kleding. Tevens helpen wij bij het maken van een kostenoverzicht, zodat u niets over het hoofd ziet.
En: persoonlijke aandacht is de kracht van onze familiebedrijven. U kunt de was met een gerust hart aan ons overlaten! Uiteraard blijven wij scherp op wat u, onze klant, van onze dienstverlening vindt. Door klanttevredenheidsonderzoeken leren wij weer hoe het nog beter kan.

Advies
Wilt u meer advies over dit onderwerp?
Vraag de brochure ‘De was het huis uit’ van TKT op bij Newasco Diensten.
Graag gaan wij met u in gesprek wanneer u hulp nodig heeft bij het maken van een goede keuze. Bel of email ons. U vindt onze contactgegevens op onze website.