De aatschappij bij Newasco De Hoop

Ongeveer een jaar geleden ontving Marc Nieuwland de Lefprijs van De Maatschappij regio Eemland. Een prestigieuze prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een zeer actief maatschappelijk betrokken ondernemer met Lef. De hoogste tijd dus om de leden van De Maatschappij uit te nodigen voor een rondleiding. Op 18 februari ontvingen we zo’n 35 personen binnen onze wasserij. De bezoekers waren zeer onder de indruk van wat ze zagen. Na de rondleiding was het tijd voor een netwerkborrel. Al met al een geslaagde bijeenkomst!
De Maatschappij kent vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven, openbaar bestuur, kennisinstellingen en de zorgsector. De Maatschappij is een uniek netwerk. Het departement Eemland is een van de grootste van het land.